Zoeken
Menu

Links naar (psychiatrie) websites

Koninklijke Nederlandse Maatschappij Geneeskunst: www.knmg.nl

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: http://www.nvvp.net

Tijdschrift voor Psychiatrie: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Psychiatrienet: http://www.psychiatrienet.nl/