Zoeken
Menu

Voorbereiding visitatie door opleiders

Op deze pagina kunt u de handleiding voor opleiders ter voorbereiding van uw visitatie downloaden.

Klik hier voor de Handleiding voorbereiding visitatie voor de opleider psychiatrie inclusief checklisten voor de zelfevaluaties.

Klik hier voor een checklist van items voor de beschrijving van de stages binnen de opleiding.

Klik hier voor een voorbeeldprogramma voor de visitatie.

Voor de visitatievoorbereiding door aios:
klik hier voor de folder visitatievoorbereiding aios en

Voor verdere documenten die van belang kunnen zijn bij de voorbereiding van de visitatie verwijzen wij u naar de pagina Documenten en Formulieren.