Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleidingsvisitaties zullen voorlopig digitaal worden uitgevoerd

Opleidingsvisitaties nog digitaal tot eind 2021!

Recent hebben we van de RGS vernomen dat de opleidingsvisitatie voorlopig nog digitaal zullen plaatsvinden, in elk geval tot 31 december 2021. In september zal opnieuw worden geëvalueerd en een besluit worden genomen over al dan niet live visitatie vanaf 2022. 

De visitatiecommissie heeft getracht voor de digitale visitaties kort en bondig een aantal spelregels aan te geven, die zijn verwoord in de Instructie digitaal visiteren voor de gevisiteerde instelling, die u hier kunt downloaden.
Tevens is er een format gemaakt voor het programma van een digitale visitatie.

back to top