Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleidingseisen en beleidsregels

De Psychiater

Op deze pagina hebben wij de regelgeving die relevant is voor de erkenning van een opleiding tot medisch specialist en specifiek voor de opleidingserkenning tot psychiater op een rij gezet.

We kennen algemene eisen die voor alle specialismen gelden, vastgelegd in het Kaderbesluit. Daarnaast zijn er specifieke eisen per specialisme vastgesteld.

Kaderbesluit CCMS per 1 januari 2020.

Beleidsregels RGS: hierin zijn de beleidsregels opgenomen die de RGS in acht neemt bij de beoordeling van verzoeken tot erkenning van opleiders, plaatsvervangend opleider, stageopleiders en opleidingsinrichtingen.

Voor de opleidingserkenning psychiatrie gelden de volgende specifieke eisen, vastgelegd in het Besluit Psychiatrie per 01-06-2020.

Het Landelijk Opleidingsplan De Psychiater voor de geneeskundige vervolgopleiding Psychiatrie per 1 juli 2020 kunt u hier downloaden.
Voor een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van HOOP 2.0. klik hier.

Tot slot is van belang het vigerende Kwaliteitskader medisch-specialistische vervolgopleidingen (cluster 2) per 010-01-2021.

Handreiking Diensten aios buiten kantooruren: omdat er veel misverstanden bestaan over de 80% / 20%  regeling van de diensten heeft het Concilium hier een heldere uitleg gegeven. 

 

back to top