Overslaan en naar de inhoud gaan

Stroomschema

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt waarop de visitatieprocedure schematisch is weergegeven, inclusief tijdspad. Klik hier voor het stroomschema.

Vanaf 1 januari 2020 is de RGS gestart met een nieuwe erkenningensystematiek, waarbij het de bedoeling is dat het toezicht van de RGS meer op afstand zal plaatsvinden.  Het zwaartepunt van de controle op kwaliteit moet bij de opleidingsinstelling zelf komen te liggen, waarbij de eigen kwaliteitscyclus van de opleidingsinstelling en de opleidingsgroep centraal staat.
Over een aantal jaren hebben alle opleidingsinstellingen een erkenning voor onbepaalde tijd en vindt er elke vijf jaar een evaluatiebezoek plaats. Tussentijds rapporteren de opleidingsinstellingen aan de RGS. Zo nodig kan de RGS bij problemen opschalen naar intensief toezicht.

Voor een nadere uitleg van de erkenningensystematiek verwijzen wij naar de website van de RGS.

In de nieuwe erkenningensystematiek wordt in principe een erkenning afgegeven voor onbepaalde duur. In de overgangsperiode (tot 1 januari 2025) heeft de RGS nog de mogelijkheid een erkenning voor bepaalde duur onder voorwaarden af te geven. Voor een nadere toelichting hierop zie onze memo Overgangsregeling erkenningensystematiek.

back to top